Disclaimer

Disclaimer

Ofschoon deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is kliklilli B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij kliklilli B.V. Voorwaarden en tarieven kunnen gewijzigd zijn, neem daarom altijd contact op met onze verkoopmedewerkers. Alle mondelinge toezeggingen zijn pas rechtsgeldig na een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken door kliklilli B.V.